Badanie BRUISE CONTROL (ang. Bridge or Continue Coumadin for Device Surgery Randomized Controlled Trial) pokazało, że strategia nieprzerwanego podawania warfaryny podczas zabiegu wszczepienia kardiologicznych urządzeń elektronicznych była bezpieczna i zmniejszyła częstość występowania istotnych klinicznie krwiaków kieszeniowych (ang. Pocket hematoma) Wyniki opisanego badania opublikowano na łamach czasopisma Journal of the American College of Cardiology. Istotny klinicznie krwiak był definiowany jako krwiak po procedurze wymagający reoperacji lub skutkujący przedłużającą się co najmniej powyżej 24 godzin hospitalizacją albo wymagający nacięcia lub stosowania leczenia przeciwzakrzepowego. Celem opisanego badania była prospektywna ocena związku między występowaniem istotnych klinicznie kr...