Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Europie wykazały, że wśród szukających pracy jest wyższy odsetek palących niż wśród osób zatrudnionych. Na łamach JAMA Internal Medicine opublikowano wyniki badania oceniającego wpływ nikotynizmu na szanse znalezienia pracy przez osoby bezrobotne w rejonie San Francisco (USA). Do badania włączono 251 osób bezrobotnych (131 palących, 120 niepalących) poszukujących pracy. Oceniano także czas pozostawania bezrobotnym, wiek, wykształcenie, rasę i stan zdrowia. W badanej populacji 65,7% było płci męskiej – 38,2% rasy białej, 35,9% rasy czarnej, 9,6% było Latynosami, 7,2% było pochodzenia azjatyckiego, a 9,2% innej lub mieszanej etniczności. Średni wiek wyniósł 48 lat,. Niemal co trzeci (31,1%) miał wyższe wykształcenie, 39,4% niepewną ...