Skuteczność operacji spondylodezy jako dodatku do operacji dekompresji u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego z lub bez kręgozmyku nie była oceniona w badaniach z grupą kontrolną. Porównano to z operacją dekomresji bez spondylodezy. Do badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma NEJM zakwalifikowano losowo 247 pacjentów ze stenozą lędźwiową na jednym lub dwóch stycznych poziomach. Pacjentów kwalifikowano albo do operacji dekompresji z spondylodezą, albo jedynie do operacji dekompresji. Pierwszorzędowym punktem końcowym była ocena w Kwestionariuszu Oswestry (zakres punktów od 0 do 100, gdzie 100 oznacza maksymalną ciężkość niepełnosprawności) w dwa lata po operacji. Nie obserwowano znaczących różnic pomiędzy grupami w zakresie głównego punktu końcowego w dwa lata po zabiegu...