Uważa się, że sepsa indukuje stan immunosupresji, co prowadzi do zwiększonej podatności na wtórne infekcje oraz przekłada się na zwiększoną śmiertelność. W The Journal of American Medical Association opublikowano wyniki badania, którego celem było określenie klinicznej oraz genomowej charakterystyki pacjenta, zachorowalności oraz śmiertelności pacjentów z zakażeniem nabytym na oddziale intensywnej terapii (OIT). Prospektywne badanie obserwacyjne, stratyfikowane względem diagnozy przy przyjęciu, porównujące kolejne przyjęcia w ciągu  48 godzin na dwóch oddziałach intensywnej terapii  w Holandii przeprowadzono pomiędzy styczniem 2011 roku a lipcem 2013 roku. Pierwszorzędowym punktem końcowym było zakażenie nabyte na OIT (początek >48 godzin). Ryzyko zgonu związanego z chorobą (zgony, k...