Przełyk Barretta jest stanem przedrakowym, który nieleczony może prowadzić do rozwoju źle rokującego gruczolakoraka dystalnej części przełyku. Powstaje na skutek przewlekłego refluksu żołądkowo-przełykowego. Ważne jest szybkie podjęcie leczenia, które zmniejsza szansę transformacji nowotworowej. Współczesna medycyna w połączeniu z technologią pozwala wykonać zabieg w szybki i bardzo precyzyjny sposób. Oddział firmy Medtronic, Barrx, wypuścił na rynek nowe urządzenie przeznaczone do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości – cewnik z balonikiem o nazwie Barrx 360 Express. Ma on służyć do leczenia chorych na przełyk Barrett’a. Na chwilę obecną dostępny jest na rynku amerykańskim, przygotowywana jest produkcja przeznaczona również na rynki europejskie oraz rynek nowozelandzki i australijsk...