Znajomość dokładnych granic guza, szczególnie w okolicy wielu narządów krytycznych (np. mózgu), jest kluczowa do przeprowadzenia udanej operacji z jednoczesnym zapobieżeniem trwałemu upośledzeniu ważnych funkcji. Nowotwory in situ często złudnie przypominają zdrowe tkanki – na chwilę obecną podczas operacji wysyła się małe próbki do laboratorium histopatologicznego, gdzie patomorfolog dokonuje szybkiej analizy pod mikroskopem. Metoda ta wymaga jednak czasu oraz zaplecza w postaci laboratorium i specjalistów patomorfologii. Czy istnieje prostszy sposób na dokładne określenie granic guza? Naukowcy z VU University Amsterdam (Holandia) opracowali inne podejście do powyższego zagadnienia. Zaproponowali innowacyjny sposób na identyfikację marginesów pomiędzy zdrowymi tkankami a komórkami nowo...