Pomostowanie aortalno-wieńcowe to metoda polegająca na wszczepieniu, podczas operacji kardiochirurgicznej, pomostów naczyniowych (tzw. bypassów), które omijają miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej. Metoda stosowana jest w niektórych przypadkach zawału serca oraz choroby wieńcowej. Niewiele jednak wiadomo na temat stosowania jej u pacjentów z niewydolnością serca i poważnymi zaburzeniami funkcji skurczowej lewej komory serca. Naukowcy z Duke University postanowili to sprawdzić i wzięli pod lupę pacjentów z chorobami tętnic wieńcowych, niewydolnością oraz zaburzeniami funkcji skurczowej serca. Badania prowadzono pomiędzy lipcem 2002 i majem 2007, a mediana okresu obserwacji wynosiła 9,8 lat. Przeanalizowano wtedy dane 1 212 pacjentów z frakcją wyrzutową wynoszącą 35% lub mniejszą oraz z c...