Dotychczas przeprowadzone badania wydają się sugerować, że u pacjentów wysokiego ryzyka ze stenozą aortalną wymiana zastawki metodą przezskórną (transcatheter aortic-valve replacement -TAVR) daje podobne wyniki jak operacja klasyczna. Czy w innych populacjach jest podobnie? Na łamach czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania porównującego wyniki wymiany zastawki aortalnej metodą TAVR i klasyczną u pacjentów pośredniego ryzyka. Do badania włączono 2032 pacjentów z ciężką stenozą aortalną. Badanych przydzielono losowo do wymiany zastawki metodą TAVR lub chirurgicznie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon z każdej przyczyny lub udar powodujący trwałe upośledzenie w ciągu 2 lat. Odsetek zgonów był w obu grupach porównywalny (p=0,001 dla równoważności). Po 2...