Naukowcy z USA porównywali dwie metody, dla których nie jest znana względna skuteczność w leczeniu kręgozmyku pierwszego stopnia ze zwężeniami kanału kręgowego. Pierwsza z nich polega na wykonaniu laminektomii, a druga poza wykonaniem laminektomii dodatkowo zakłada wykonanie operacyjnej spondylodezy z wykorzystaniem sztywnych śrub przymocowanych do szyny wykonanej ze stopu tytanu. W randomizowanej próbie, naukowcy przypisali pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 80 lat, którzy mieli stwierdzony kręgozmyk (przesunięcie pomiędzy 3 do 14 mm) oraz zwężenie kanału kręgowego do dwóch grup. Pierwsza grupa miała być poddana laminektomii dekompresyjnej, a druga poza laminektomią miała mieć wykonaną tylno-boczną spondylodezę. Podstawowym obserwowanym wynikiem było samopoczucie fizyczne, oszacowane we...