Leczenie raka żołądka polega na radykalnym wycięciu guza wraz z jak największą możliwą liczbą węzłów chłonnych. Czy istnieją różnice w wynikach pacjentów leczonych różnymi metodami? Rak żołądka to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u ludzi. Stanowi on trzeci nowotwór złośliwy pod względem śmiertelności oraz piąty pod względem zapadalności, co przekłada się na blisko milion nowych zachorowań i ok. 740 000 zgonów rocznie na całym świecie. Najwięcej zachorowań na raka żołądka odnotowuje się w Japonii i Korei Południowej, nic więc dziwnego, że japońscy naukowcy postanowili przeprowadzić badania na ten temat. Badacze porównali laparoskopową gastrektomię oraz tradycyjną resekcję żołądka. Jednak ich analiza nieco różni się od tych, przeprowadzonych do tej pory. –...