Wciąż nie ma konsensusu dotyczącego stosowania skriningu zwężenia tętnic szyjnych u bezobjawowych pacjentów (czyli takich, którzy nie mieli np. udaru lub przejściowego niedokrwienia mózgu). W jednym z ostatnich badań okazało się, że wykonywanie badań obrazowych tętnic szyjnych w bezobjawowej populacji ma niską wartość. Z drugiej strony wiadomo, że to właśnie bezobjawowi pacjenci stanowią większość osób, u których wykonuje się badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych. Aby lepiej zrozumieć dlaczego w tej grupie wykonuje się USG Keyhani i wsp. postanowili ocenić wskazania do tej procedury. Autorzy przeanalizowali retrospektywnie grupę 4127 pacjentów powyżej 65 roku życia z bazy Veterans Health Administration, którym wykonano rewaskularyzację tętnic szyjnych z powodu bezobjawowej stenozy...