Powikłania po operacji serca są całkiem powszechne i prowadzą do znacznego wzrostu zachorowalności oraz śmiertelności wśród pacjentów. Metaanalizy małych badań klinicznych z randomizacją sugerują, że okołooperacyjne leczenie statynami może zapobiec niektórym z tych powikłań, czy na pewno? Właśnie opublikowano wyniki badania, którego celem było sprawdzenie tej tezy. W analizie wzięło udział 1 922 pacjentów z rytmem zatokowym, którzy mieli zaplanowaną operację serca. Uczestników losowo podzielono na grupy – w jednej pacjenci otrzymywali okołooperacyjnie rosuwastatynę (w dawce 20 mg na dobę) natomiast w drugiej grupie – placebo. Naukowcy skupili się na analizie takich danych jak migotanie przedsionków w ciągu 5 dni po zabiegu, widoczne w badaniu Holter EKG, a także uszkodzenie...