Nadmierna masa ciała negatywnie wpływa niemal na wszystko – od serca po stawy. Czy zwiększa także ryzyko zgonu u pacjentów z rakiem okrężnicy. Na łamach JAMA Oncology opublikowano wyniki badania oceniającego związek pomiędzy BMI pacjenów z rakiem jelita grubego przed i po diagnozą a ich ryzykiem zgonu. Do badania włączono 3408 pacjentów w wieku od 18 do 80 lat z rakiem jelita grubego w stadium od I do III. Nieprawidłowe BMI w momencie rozpoznania było związane z podwyższonym ryzykiem zgonu – dla BMI <18,5 HR wynosił 2,65 (95% CI 1,63-4,31), a dla BMI >35 – HR 1,33 (95% CI 0,89-1,98). Pacjenci z BMI w przedzialach 23-25, 25-28 mieli relatywnie niższe ryzyko zgonu, a umiarkowanie otyli (BMI 30-35) ryzyko podobne jak ogólna populacja. Podobna zależność obserwowana była gry brano pod...