Tętniak aorty brzusznej występuje najczęściej u osób po 50 roku życia. Na przebieg oraz wynik operacji, wpływ mają zarówno czynniki związane bezpośrednio z pacjentem, jak i ze szpitalem, w którym odbył się zabieg. Naukowcy z Johns Hopkins Medical Institutions postanowili porównać wpływ niektórych czynników na śmiertelność po operacjach wykonanych metodą wewnątrznaczyniową lub metodą klasyczną.
Retrospektywny przegląd danych (z bazy Nationwide Inpatient Sample) objął wszystkich pacjentów poddanych planowej otwartej lub wewnątrznaczyniowej operacji tętniaka aorty brzusznej w okresie od grudnia 2014 do stycznia 2015 rok. Dane zebrano w sumie z 1 207 szpitali, 80,2% pacjentów stanowili mężczyźni, a średni wiek wynosił 73 lat. Spośród 166 443 operacji, aż 131 908 przeprowadzono metodą...