Opioidowe leki przeciwbólowe są powszechnie stosowane w leczeniu bólu dolnej części pleców. Według naukowców z Sydney, nie ma wystarczających danych dotyczących wpływu dawkowania i zastosowania tych środków, dlatego postanowili sprawdzić to sami. Naukowcy zebrali dane z wielu randomizowanych badań klinicznych, których wyniki opublikowano w różnych bazach danych, np. Medline, EMBASE, CINAHL czy PsycINFO. Do swojego porównania wybrali takie próby, w których porównywano stosowanie opioidowych środków przeciwbólowych oraz placebo. Celem metaanalizy była ocena skuteczności i tolerancji opioidów w leczeniu bólu pleców, a także wpływ dawkowania. Głównym punktem końcowym było pojawianie się bólu pleców. Zarówno ból, jak i niesprawności z nim związane zostały przeliczone na wspólnej skali ...