Powikłania infekcyjne są częstą przyczyną zgonu, wydłużenia hospitalizacji czy wreszcie zwiększenia kosztów leczenia. Do najczęstszych należą zakażenia układu moczowego, których istotnym czynnikiem ryzyka jest obecność cewnika Foleya w pęcherzu moczowym. W najnowszym wydaniu czasopisma New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania mającego na celu ocenę skuteczności programu zapobiegania zakażeniom układu moczowego prowadzonego w Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT) i innych jednostkach szpitalnych. Comprehensive Unit-based Safety Program obejmował szkolenie z zakresu technicznej obsługi cewnika Foleya (sterylne umieszczenie w pęcherzu moczowym, prawidłowa obsługa), jak i zmiany behawioralne i kulturowe w oddziałach. Zebrano dane z 926 Oddziałów (59,7% OIT, 40,3% nie-OIT) ...