Ekspozycja młodych zwierząt na powszechnie stosowane anestetyki powoduje neurotoksyczność, m.in. zaburzenia czynności poznawczych, zaburzenia zachowania. Podobny efekt może mieć miejsce u dzieci. W The Journal of American Medical Association opublikowano wyniki badania oceniającego, czy jednorazowe znieczulenie podczas operacji przepukliny pachwinowej u zdrowych dzieci do 36 miesiąca życia (vs brak ekspozycji u rodzeństwa) wiązało się z wystąpieniem zaburzeń w rozwoju neuropoznawczym i zaburzeń zachowania w późniejszym wieku. Do badania włączono 105 par rodzeństwa w wieku do 36 miesięcy. Obecnie mali pacjenci są w wieku od 8 do 15 lat. Badanie zostało przeprowadzone w latach 2009-2015 w czterech amerykańskich pediatrycznych szpitalach uniwersyteckich o trzecim stopniu referencyjnośc...