Rośnie liczba młodych osób z cukrzycą typu 2. Leczenie farmakologiczne w tej grupie często nie przynosi satysfakcjonujących efektów – czy chirurgia bariatryczna przynosi bardziej trwałe rezultaty? W najnowszym wydaniu czasopisma JAMA Surgery ukazały sie wyniki badania oceniającego skuteczność chirurgii bariatrycznej w leczeniu osób z cukrzycą typu 2 rozpoznaną przed 40 rokiem życia. Do badania włączono 558 pacjentów (populacja tajwańska) z wskaźnikiem BMI >25 – 339 pacjentów miało cukrzycą rozpoznaną przed 40 rokiem życia, a 219 – po tym czasie. Badani poddani zostali operacji bariatrycznej, a następnie obserwowani byli przez okres 5 lat. Pierwszorzędowym punktem końcowym była remisja cukrzycy (odsetek HbA1c <6%). Pacjenci z wcześniej rozpoznaną cukrzycą mieli wyższy średni wskaźn...