Powikłania związane z CABG, zwłaszcza zakażenia, są znacznie bardziej prawdopodobne u pacjentów z BMI wynoszący co najmniej 35 kg/m2, a długość hospitalizacji jest u tych pacjentów dłuższa. Powyższe wnioski można wyciągnąć w oparciu o wyniki badania, które zostały opublikowane na łamach czasopisma Journal of American Heart Association, o czym donosi portal Medscape. Do omawianego badania włączono 7560 pacjentów poddanych CABG. Pacjenci zostali rozdzieleni na cztery grupy w zależności od BMI: nadwaga (25,0-29,9), otyłość klasy 1 (30,0-34,9), otyłość klasy 2 (35,0-39,9) oraz otyłość klasy 3 (≥40). W analizie oceniano związek pomiędzy zwiększonym BMI i śmiertelnością okołooperacyjną oraz wystąpieniem wczesnych powikłań pooperacyjnych (zakażenia, powikłań nerkowych i powikłań płucnych). ...