Dostępność skutecznych leków przeciwbólowych jest jednym z największych osiągnięć medycyny. W przypadku silnych dolegliwości stosuje się najczęściej leki opioidowe, które mogą mieć jednak działanie uzależniające, a także grozić przedawkowaniem. Czy to jedyne zagrożenie? W najnowszym wydaniu JAMA opublikowano wyniki badania oceniającego zależność pomiędzy stosowaniem długodziałających leków opioidowych w leczeniu bólu nienowotworowego a ryzykiem zgonu. Badanie przeprowadzono w latach 1999-2012 na populacji amerykańskiej (stan Tennessee). Zidentyfikowano 22 912 nowe epizody włączenia długodziałających leków opioidowych, leków przeciwpadaczkowych o działaniu przeciwbólowym lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Średnia wieku wyniosła 48 lat, a 60% badanych było płci żeńskiej. M...