Nie przeprowadzono dotychczas długoterminowej prospektywnej oceny umieralności związanej z powikłaniami cukrzycy w obrębie kończyn dolnych. Celem badania, którego abstrakt został opublikowany w materiałach zjazdowych z 76 Sesji Naukowej Amerykańskiego towarzystwa Diabetologicznego było przeprowadzenie wspomnianej oceny u 1456 weteranów z cukrzycą, leczonych w podstawowej opiece zdrowotnej (średnia długośc chorowania na cukrzycę 15 lat). Uczestnicy zostali poddani wstępnej ocenie oraz ocenom w toku obserwacji w kierunku powikłań cukrzycowych, w obszarze stylu życia oraz w zakresie jakości wzroku i przy pomocy badania monofilamentami. Ponadto ocena dotyczyła dotychczasowego leczenia z powodu owrzodzenia cukrzycowego stóp, amputacji. Oceniano także wskaźnik kostkowo-ramienny oraz kilka inn...