– Do tej pory brakowało rzetelnych danych dotyczących zachorowalności i śmiertelności związanych z rakiem trzustki, torbielami, a także ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki – twierdzą naukowcy z Nowej Zelandii. Przeprowadzili zatem swoje badanie, którego celem było oszacowanie i porównanie częstości występowania oraz śmiertelności chorób tego narządu. Badacze wykorzystali bazy medyczne PubMed, EMBASE i Scopus, które zostały przeszukane niezależnie przez dwóch recenzentów. Dane z badań podzielono na podgrupy i poddano analizie. W sumie wybrano aż 48 badań o łącznej badanej populacji wynoszącej 296 milionów osób, z czego 119 000 pacjentów miało chorobę trzustki. Analizy przeprowadzono dzieląc badania według jednostek chorobowych – 35 prac naukowych dotyczyło raka tr...