Nowy raport wydany wspólnie przez cztery najważniejsze organizacje dotyczące opieki nad pacjentami w stanie krytycznym, wskazuje na to, że nawet do 45% lekarzy oraz prawie jedna trzecia pielęgniarek ulega poważnemu wypaleniu zawodowemu.
Wśród lekarzy, którzy specjalizują się w opiece nad dziećmi w stanie krytycznym, ten odsetek stanowił aż 71% i był jednocześnie dwa razy wyższy w porównaniu do odsetka w grupie wszystkich pediatrów. Ponadto, prawie 86% pielęgniarek pracujących z takimi pacjentami, ma co najmniej jeden z trzech klasycznych objawów wypalenia: wyczerpanie, depersonalizacja (odległy lub obojętny stosunek do pracy) oraz zmniejszenie uczucia spełnienia zawodowego. Autorzy publikacji dokonali analizy dotychczasowych badań, aby móc ustalić przyczyny chorobowości i wypal...