Europejskie towarzystwo kardiologiczne (ESC) przygotowało pierwsze rdzennie europejskie wytyczne dotyczące chorób zastawkowych. Wytyczne można odnaleźć w numerze 2(6) European Heart Journal. Powodem dotychczasowego braku europejskich wytycznych tego zagadnienia była stosunkowo mała ilość badań, które nie miały cech wiarygodności. Natomiast obecnie po uzyskaniu wyników z badania EuroHeart Survey, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne miało możliwość przyjrzeć się raz jeszcze zagadnieniu chorób zastawkowych serca. Wynikiem tego stały się nowe wytyczne. Nowe wytyczne uwzględniają rosnącą ilość chorób zastawek w populacji. Również rozwiązują kwestie pacjentów bezobjawowych, którzy są przyczyną szerokiego użycia echokardiografii oraz trudności w zarządzaniu zasobami. W nowym dokumencie poja...