Niektóre operacje często wywołują nudności i wymioty, w ich profilaktyce stosuje się w różnych kombinacjach dawkowania połączenie deksametazonu i ondansetronu. Australijscy naukowcy przeprowadzili randomizowane badanie z podwójną ślepą próbą by ustalić, która z 4 różnych kombinacji dawkowania najlepiej znosi pooperacyjne nudności i wymioty. Do badania włączono kobiety po ginekologicznych zabiegach laparoskopowych wykonywanych w systemie chirurgii jednego dnia. Zrandomizowano je do 4 grup: 1) licząca 154 osoby otrzymujące Dexametazon 4 mg/ Ondansetron 4, 2) grupa licząca 151 osób D4mg/O2mg, 3) grupa n=154 D2/O4 4) n=155 D2/O2.

Wyniki badania pokazały, że niezależnie od stosowanej kombinacji ryzyko wystąpienia wymiotów (4%, 5%, 8%, 9%) było niewielkie. Również czas pobytu w s...