Holenderscy naukowcy przeprowadzili badanie, którego celem była ocena czułości i specyficzności wirtualnej kolonoskopii MR przy ograniczonym przygotowaniu jelita (48h diety ubogo błonnikowej, laktuloza oraz kontrast gadoliniowy przy każdym z trzech głównych posiłków). Jako metody referencyjnej użyto tradycyjnej kolonoskopii. Celem poszukiwań były polipy o średnicy 10mm i większej u pacjentów w grupie ryzyka raka jelita grubego. Do badania zakwalifikowano 200 pacjentów (w średnim wieku 58 lat) z rodzinnym obciążeniem rakiem jelita grubego. Obraz uzyskano korzystając zarówno z obrazowania T1 jak i T2. Wśród biorących udział w badaniu pacjentów u 12 znaleziono 22 polipy. Czułość metody wynosiła 58% – 75% w zależności od umiejętności oceniającego radiologa. Swoistość natomiast wynos...