W przypadku raka niedrobno-komórkowego usunięcie płata lub jednego płuca może wyraźnie zwiększyć przeżycie. Jednakże czas i dawka podanej chemioterapii adjuwantowej bardzo wpływa na rokowanie. Użycie torakoskopii do wykonania lobektomii wiąże się z mniejszą traumatyzacją pacjenta i jego szybszym powrotem do zdrowia co warunkuje szybsze podanie chemioterapii. Aby sprawdzić prawdziwość tej hipotezy porównano wyniki 100 pacjentów z których 43 przeszło lobektomię klasyczną zaś 57 torakoskopową. Wszyscy pacjenci otrzymali adjuwantową chemioterapię zaś 7 w grupie torakoskopowej i 13 w grupie klasycznej torakotomii. Opóźnienia w rozpoczęciu chemioterapii pojawiły się u 58% pacjentów z grupy klasycznej natomiast, ze względu na mniejszą traumatyczność zabiegu, w grupie badaniej tylko u 18% trze...