Wciąż nie jest jasno udokumentowane, czy usunięcie kluczowych naczyń (tętnicy wątrobowej właściwej i żyły wrotnej), w przypadku nowotworu wnęki wywodzącego się z dróg żółciowych, przynosi korzyści terapeutyczne. 161 pacjentów z 228 leczonych z powodu cholangiocarcinoma wnęki poddano resekcji dróg żółciowych połączonej z częściową hepatektomią (88%) lub pankreatoduodenektomią (4%). U 43 pacjentów usunięto oba wnękowe naczynia krwionośne, u 34 usunięto jedynie żyłę wrotną, 7 tętnicę wątrobową wspólną, a u 2 jedynie wątrobową właściwą. Śmiertelność okołozabiegowa wynosiła 7% i była najniższa w grupie zabiegów oszczędzających naczynia. 1, 3 i 5 letnia przeżywalność była również wyższa w grupie zabiegów oszczędzających naczynia i wynosiła odpowiednio 72%, 52% i 41% w porównaniu z 47%, 31% i ...