Opublikowano w JAMA nowy system wyliczania ryzyka niewydolności nerek po operacji kardiochirurgicznej. Obecnie istniejące systemy są skomplikowane i chociaż dobrze potrafią przewidzieć stan nerek po zabiegu, są trudne w użyciu. Nowo opublikowany system jest prosty (używa ośmiu parametrów klinicznych oznaczanych przed operacją) i dobrze przewiduje ryzyko wystąpienia niewydolności nerek. System został opracowany na podstawie wyników klinicznych 20 131 pacjentów poddanych zabiegom kardiochirurgicznym. System opiera się na 8 warunkach, które służą oddzieleniu pacjentów o niskim ryzyku niewydolności nerek od tych, którzy będą potrzebować leczenia nerkozastępczego. Te punkty to: Dzięki temu pacjenci z grupy wysokiego ryzyka mogą odnieść korzyści dzięki lepszej obserwacji, zarezerwowaniu spr...