Coraz częstsze wykrywanie i leczenie raka prostaty o wysoko zróżnicowanym charakterze w histopatologii, powolny naturalny rozwój tego nowotworu i coraz powszechniejszy przesiew za pomocą PSA skłoniły autorów badania do postawienia hipotezy, że rak prostaty leczony jest częściej niż powinien. W badaniu obejmującym 220 pacjentów u ponad 41% po wykonanej prostatektomii w badaniu histologicznym okazało się, że nowotwór nie ma cech tkanki niskozróżnicowanej. Dr. Amita Shukla-Dave wraz ze współpracownikami opracowali metodę klasyfikacji nowotworu prostaty na podstawie badania MRI oraz spektroskopii rezonansu magnetycznego (MRSI). Klasyfikacja ta pozwala określić z dużą czułością czy nowotwór prostaty ma cechy nowotworu “nieistotnego” klinicznie. Ten model ma być uzupełnieniem is...