Czynniki takie jak zespół jelita drażliwego i niepokój oraz rzadkie wykonywanie tomografii komputerowej zwiększają prawdopodobieństwo chirurgicznego usunięcia wyrostka pomimo braku zmian anatomopatologicznych, tak podaje najnowsze wydanie czasopisma Gut. Według badań tak zwana negatywna apendektomia ma miejsce aż w 15% wszystkich wykonywanych operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Mimo tak wysokiej częstości, istnieje niewiele prac dotyczących czynników sprzyjających stawianiu błędnych diagnoz na podstawie samego badania pacjenta w czasie przyjęcia do szpitala. Naukowcy z Tajwanu zbadali zależność między czynnikami związanymi z zespołem jelita drażliwego a częstością negatywnych apendektomii. W badaniu wzięło udział 430 kolejnych pacjentów, którzy przeszli operację w trybie pilnym z ...