Odległe wyniki leczenia carcinoma heptaocellulare poprzez częściową hepatektomię są niezadowalające. Ten fakt zawdzięczamy zdolności tego nowotworu do dawania miejscowej wznowy w pozostawionej przez chirurgów części wątroby. Pytanie brzmi czy usunięcie kolejnego fragmentu wątroby z miejscową wznowa może poprawić przeżywalność pacjentów. Celem badania przeprowadzonego przez japońskich chirurgów było ustalenie odpowiedzi na to pytanie. W czternastoletnim okresie od 1990 do 2004 roku zakwalifikowano 84 pacjentów do wtórnej hepatektomii po miejscowej wznowie raka wątrobowokomórkowego. 5 letnie przeżycie dla tych pacjentów wyniosło 50% natomiast tylko 10% z nich przeżyło 5 lat bez wznowy. Analiza pokazała, że brak mikronacieków do naczyń krwionośnych w obrazie histopatologicznym był dobr...