Niedawno zrodziły się poglądy, że wystarczy pobrać 3 zidentyfikowane węzły wartownicze, by dokonać miarodajnej biopsji. Tymczasem przeciwnicy tej tezy twierdzą, że powinno się usuwać wszystkie węzły, które barwią się śródoperacyjnie na niebiesko, mają wyższą temperaturę, są podejrzane przy badaniu palpacyjnym lub dają znakowanie radioaktywne większe niż 10% najbardziej radioaktywnego węzła.

Przeprowadzono wieloośrodkowe badanie, by określić jaka jest częstość wyników fałszywie negatywnych w biopsjach ograniczonych do 3 węzłów wartowniczych. Z pośród 4131, pacjentów zakwalifikowanych do badania, węzły wartownicze zostały zidentyfikowane u 3882 (94%). Średnio wykrywano 2 takie węzły natomiast więcej niż 3 zostały usunięte u 738 (17,9%). U 1358 (35%) znaleziono zmiany rozrosto...