Anemia lub policytemia niewielkiego stopnia to czynniki istotne przy określaniu okołooperacyjnej śmiertelności ludzi starszych – donosi najnowsze wydanie JAMA (Journal of American Medical Association). Obserwacyjne badanie polegało na analizie wojskowej bazy danych obejmującej weteranów poddanych dużym zabiegom chirurgicznym (z wykluczeniem chirurgii serca) w latach 1997 – 2004. Okres obserwacji wynosił 30 dni po zabiegu. Analizie poddano 310311 przypadków osób u których oznaczono hematokryt w okresie przedoperacyjnym. U dużej części pacjentów oznaczona wartość była mniejsza od 39% (anemia) lub większa od 51% (policytemia). Porównano śmiertelność osób z odchyleniami hematokrytu od normy ze śmiertelnością u pozostałych osób. Wyniki badania pokazały, że każdy punkt procentowy...