Odmrożenia często są przyczyną amputacji i co za tym idzie ciężkiego okaleczenia pacjenta. Częstym powodem dużej rozległości zmian martwiczych są powstałe w naczyniach zakrzepy i co za tym idzie niedokrwienie. Przeprowadzono badanie 32 pacjentów przyjętych w latach 2001 – 2006 z powodu ciężkich odmrożeń. Wszystkim pacjentom została wykonana angiografia w przeciągu 48h jeśli rozpoznano zaburzenia perfuzji podano tkankowy aktywator plazminogenu tPA. Wyniki u tych pacjentów zostały porównane z tymi u pacjentów przyjętych w latach 1995 – 2006, którzy byli leczeni metodami konwencjonalnymi. odmrożenia dotyczyły głównie stóp 62% oraz rąk 19%. Siedmiu pacjentów w badaniu otrzymało tPA, 6 z nich w przeciągu 24h. Amputacje 41% odmrożonej tkanki były konieczne u pacjentów leczonyc...