Odpowiedź na to pytanie próbowali znaleźć teksańscy naukowcy w badaniu opublikowanym w najnowszym numerze Archives of Surgery. Badanie miało charakter kohortowy i obejmowało 360 pacjentów poddanych operacji naprawy przepukliny w latach 1995 do 2005. U 233 pacjentów operację wykonano metodą klasyczną, natomiast 127 operowano za pomocą laparoskopii. Pacjenci, dla porównania, zostali dobrani pod względem BMI, płci i wieku. Średni czas obserwacji wynosił 30 do 36 dni. Częstość konwersji wynosiła 4%. Duże powikłania były częstsze w grupie chirurgii klasycznej (15%) niż laparoskopowej (7%). Częstość nawrotu natomiast była mniejsza w chirurgii klasycznej (9%) niż w laparoskopowej (12%). Również częstość wizyt po operacji była znacznie częstsza w grupie chirurgii otwartej (28% vs. 16%) Badani...