Największym ograniczeniem stosowania ablacji prądem o częstotliwości radiowej jest to, że obecnie elektrody mogą wytworzyć stosunkowo niewielki obszar pojedynczej ablacji. Oznacza to duże kłopoty przy leczeniu guzów o większych średnicach i powoduje znaczną długość trwania zabiegu. Ostatnio został wdrożony do klinicznego użycia nowy wieloelektrodowy system monopolarnej ablacji prądem o częstotliwości radiowej. Opublikowane zostały wyniki pierwszego badania przeprowadzonego z nowym systemem od Valleylab. 23 pacjentów z 38 złośliwymi guzami wątroby (2,7 cm – mediana średnicy) włączono do badania. Pacjenci zostali poddani w sumie 26 sesjom ablacji przy użyciu nowego systemu. Elektrody były kierowane pod kontrolą USG oraz CT. System został sprawdzony zarówno w sytuacji leczenia poje...