Wprowadzono do praktyki klinicznej wiele różnych modyfikacji często wykonywanej procedury, jaką jest laparoskopowa cholecystektomia (LC). Istnieje natomiast niewiele danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa modyfikacji, polegającej na dojściu do pola operacyjnego przez 3, a nie standardowo – 4 otwory. Dokonano analizy historii chorób 495 pacjentów, u których wykonano laparoskopową cholecystektomię w latach 1999 – 2003. Z pośród zakwalifikowanych pacjentów, u 283 wykonano procedurę w modyfikacji (z 3 otworów) oraz u 212 wykonano zabieg z wykorzystaniem standardowych 4 dojść do pola operacyjnego. Wśród tych pacjentów u 163 zdiagnozowano ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, podczas gdy u 332 wykryto przewlekłe zapalenie (co potwierdził obraz histologiczny). Nie zanotow...