Celem badania było określenie czy usunięcie hepatocellular carcinoma bez marginesu u pacjenta gdzie istnieją szanse na radykalne leczenie, wpływa na ostateczny wynik. Usunięcie guza bez marginesu budzi obawy o pozostawieniu fragmentu tkanki nowotworowej. Jednak są przypadki, gdzie margines zmuszałby do usunięcia dużych naczyń wątroby. Do badania zakwalifikowano 465 pacjentów z wykrytym hepatocellular carcinoma w latach 1992 do 2005. U 62 z tych pacjentów wykonano resekcję guza bez marginesu z uwidocznieniem jego powierzchni. Taką formę zabiegu wybrano u pacjentów gdzie guz znajdował się blisko głównych naczyń wątroby. U pozostałych 365 pacjentów wykonano klasyczną resekcję. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy w śmiertelności czy ilości wznów nowotworu. Nie zaobserwowano też by wznowy...