Na corocznym zjeździe AHA zaprezentowano wyniki badania POISE, mającego na celu ocenę zasadności stosowania beta-adrenolityku o przedłużonym uwalnianiu (metoprolol CR) u pacjentów poddawanych niesercowym zabiegom chirurgicznym. Okazało się, że faktycznie ryzyko zawału mięśnia sercowego maleje, ale rośnie częstość udarów mózgu. Badanie POISE jest pierwszym przeprowadzonym na taką skalę randomizowanym badaniem, podejmującym taki problem. Dotychczasowe wytyczne ACC/AHA opierały się na wynikach mniejszych badań, których wyniki nie były jednoznaczne. Choć badanie rzuca cień na dotychczasowe zalecenia, eksperci podkreślają, że decyzja o okołooperacyjnym stosowaniu beta-blokera musi być szczegółowo rozważona. Dr Raymond Gibbons (Mayo Clinic, Rochester) ostrzega przed zbyt pochopnymi wnioskami...