Pierwsza i jedyna terapia skojarzona peginterferonem i rybawiryną została zatwierdzona do ponownego leczenia pacjentów z nawrotem wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz pacjentów bez odpowiedzi na leczenie. Terapia produktami leczniczymi PEGINTRON i REBETOL jest pierwszą i jedyną terapią skojarzoną obejmującą pegylowany interferon zatwierdzoną w Unii Europejskiej (UE) do ponownego leczenia zarówno pacjentów z nawrotem wirusowego zapalenia wątroby typu C, jak i osób, u których nie uzyskano odpowiedzi na leczenie.

To zatwierdzenie to szansa dla znacznej liczby pacjentów chorych na wirusowe zapalenie typu C, u których nie stwierdzono odpowiedzi na poprzednią terapię, ponieważ daje im drugą szansę na wyleczenie, powiedziała Nadine Piorkowsky, przewodnicząca Europejskiego Stow...