Gdańsk będzie miejscem obrad 5th World Congress of European Club for Pediatric Burns. Konferencja odbędzie się w dniach 8-11 października 2008r. w centrum kongresowym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Termin nadsyłania streszczeń prac upływa 30 kwietnia 2008r. Organizatorem zjazdu jest Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Gdańsku. Openmedica Północ