Na łamach World Journal of Surgical Oncology ukazała się retrospektywna praca, prezentująca wyniki leczenia chirurgicznego w raku gruczołowo-płaskonabłonkowym trzustki. Analiza objęła 12 przypadków z lat 1993-2006. Autorzy przeprowadzili analizę porównawczą przeżycia pacjentów z rakiem gruczołowym w stadium IIB i 12 pacjentów z rakiem gruczołowo-płaskonabłonkowym trzustki (ASC) leczonych chirurgicznie.

U 7 pacjentów z ASC przeprowadzono resekcję chirurgiczną, u 3 chirurgię omijającą, a u 2 jedynie laparotomię zwiadowczą z biopsją chirurgiczną. Przeciętne przeżycie wyniosło 4.4 m-ca – u 7 pacjentów poddanych leczeniu chirurgicznemu 6.51 m-ca. W porównaniu do pacjentów z klasycznym rakiem gruczołowym, czas przeżycia pacjentów z rakiem gruczołowo-płaskonabłonkowym był krótszy. ...