Rola chirurgii laparoskopowej w leczeniu raka jelita grubego jest wciąż przedmiotem sporów. Na łamach bieżącego wydania prestiżowego Lancet Oncology przedstawione zostały wyniki badania COLOR (Colon Cancer Laparoscopic or Open Resection). Jego celem było porównanie 3-letniego przeżycia wolnego od choroby oraz całkowitego przeżycia po zabiegach laparoskopowych i klasycznej otwartej operacji chirurgicznej z powodu raka jelita grubego. Do badania zrandomizowano pacjentów z rakiem lewej lub prawej połowy okrężnicy z 29 europejskich szpitali, z BMI do 30 kg/m2. Pacjenci poddawani byli zabiegowi laparoskopowemu (n=627) lub klasycznemu (n=621), a pierwotnym punktem końcowym było 3-letnie przeżycie wolne od choroby. Z badania po randomizacji wykluczono jednak 172 pacjentów (przerzuty odległe / ...