Z opublikowanych badań wiadomo, że poziom ekspresji dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) oraz syntetazy tymidylanowej (TS) w tkance raka jelita grubego koreluje z odpowiedzią tego nowotworu na leczenie 5-fluorouracylem. Nie wiadomo jednak, czy istnieje podobna zależność odnośnie poziomu ekspresji mRNA DPD i TS we krwi obwodowej. W bieżącym numerze Journal of Surgical Oncology opublikowano badanie, dotyczące przydatności określania stężeń DPD i TS we krwi oraz ich korelacji z zaawansowaniem wg TNM oraz doszczętnością resekcji. Naukowcy przeprowadzili badania na krwi pobranej od 23 pacjentów z rakiem odbytnicy. Krew była pobierana 1 dzień przed operacją oraz 10 dni po zabiegu. U 15 pacjentów była prowadzona terapia adjuwantowa, a u 8 włączono leczenie neoadjuwantowe. Komórki nowotwo...