Pierwszy raport z Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial dotyczący wpływu pomiaru PSA i badania per rectum na umieralność z powodu raka prostaty został opublikowany w New England Journal of Medicine. W ciągu 8 lat w USA przebadano 76,693 mężczyzn w wieku 55-74. W pierwszej grupie prowadzono screening: pomiar PSA (6 lat) i badania per rectum (4 lata). W grupie kontrolnej wykonywano rutynowe badania u lekarzy pierwszego kontaktu wg standardów obowiązujących w USA. Podczas 7-letniego screeningu udowodniono zwiększoną wykrywalność (22%) raka prostaty, bez wpływu na umieralność w porównaniu do grupy kontrolnej. W artykule można znaleźć szereg tez tłumaczących uzyskane wyniki.
Andriole GL, Grubb RL, Buys SS I the PLCO Project Team. Mortality Results from a ...