Zastosowanie kifoplastyki balonowej daje lepsze wyniki niż leczenie zachowawcze wczesnych złamań kompresyjnych kręgosłupa w 6-miesięcznej obserwacji i powinno być brane pod uwagę przy wyborze postępowania.

300-osobowa grupa chorych została włączona do randomizowanego badania i podzielona na dwie części. Pierwsza była leczona balonową kifoplastyką (wprowadzenie do trzonu kręgu cewnika z balonem, który rozdyma się aż do uzyskania przez krąg prawidłowego kształtu – następnie jamę uzupełnia się cementem polimetylometakrylanowym), w drugiej zastosowano leczenie nieoperacyjne. W 1,3 i 6 miesiącu pacjenci leczeni metodą kifoplastyki balonowej osiągali lepsze wyniki. Powikłania leczenia w obrębie obu grup nie różniły się statystycznie. Balloon Kyphoplasty Effective in Early Treatmen...