Rozwój technologiczny ultrasonografii bardzo korzystnie wpłynął na możliwość obrazowania struktur anatomicznych w obrębie nadgarstka i ręki. W najnowszym numerze czasopisma HAND opublikowano wyniki pracy oceniającej wpływ badania USG na wybór metody leczenia we współczesnej chirurgii ręki. Wykorzystując badanie USG przebadano 195 pacjentów (USA) z niejasnymi dolegliwościami w obrębie ręki. U 21% chorych procedura ta miała wpływ na wybór metody leczenia. 26 pacjentów uniknęło zabiegu operacyjnego, podczas gdy 14 niespodziewanie zostało poddanych procedurom chirurgicznym. Rozpoznanie postawione przy użyciu ultrasonografii częściej potwierdzało się z diagnozą pooperacyjną niż rutynowe badanie kliniczne. USG wykonane przez specjalistę z dziedziny chirurgii ręki znacznie ułatwia prawidłowe ...