Dane z 57 prospektywnych badań klinicznych obejmujących grupę blisko 900000 pacjentów (głównie z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej) posłużyły autorom artykułu opublikowanego w czasopiśmie „The Lancet“ do stworzenia metaanalizy związku wskaźnika masy ciała (Body Mass Index – BMI) ze współczynnikiem umieralności. Średnie BMI w badanej populacji wynosiło 24,6 kg/m2 u kobiet i 24,9 kg/m2 u mężczyzn. W przypadku obu płci optymalne przeżycie występowało w przedziale 22,5 – 25 kg/m2. Na każde zwiększenie wskaźnika masy ciała o 5 kg/m2 powyżej tego zakresu, przypadał 30% wzrost współczynnika umieralności. BMI pomiędzy 30 – 35 kg/m2 wiązało się ze skróceniem mediany przeżycia średnio o 2 – 4 lat, a wskaźnikowi na poziomie 40 – 45 kg/m2, odpowiadającemu otyłości patologicznej, towarzyszył sp...