Na łamach czasopisma „Nature Clinical Practice Urology“ naukowcy z Houston przedstawili wyniki randomizowanego badania III fazy European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) dotyczące regionalnego usunięcia węzłów chłonnych u pacjentów leczonych z powodu raka nerkowokomórkowego. Podczas gdy szereg retrospektywnych badań sugerował pozytywne efekty limfadenektomii u pacjentów z klinicznymi oznakami przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych, jej rola u chorych z brakiem tych cech w badaniach obrazowych pozostawała niejasna. Autorzy omawianego artykułu wykazli, że regionalne usunięcie węzłów chłonnych podczas nefrektomii nie ma istotnego wpływu na współczynnik przeżycia u pacjentów z klinicznym rozpoznaniem raka nerkowokomórkowego w stadium N0M0. Wykonanie limfadene...